Kontupiste maaliskuussa 2017
15.03.2017 13:27

Parhaillaan Kontupisteessä tarjottava digineuvonta jatkuu normaaliin tapaan arkisin klo 8 - 16.  Sosiaali- ja terveysviraston asukastalojen työntekijät opastavat kaupunkilaisia tietoteknisissä ongelmissa.

Tiedot Kontupisteeseen liittyvästä keskustelusta ja/tai päätöksenteosta kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustoss löytyvät helposti dev.hel.fi/paatokset -palvelusta.

Lainaus kaupunginhallituksen hyväksymästä esityksestä 20.2.:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että nettipisteitä ja digineuvontaa tarjoavat virastot huomioivat asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kustannustehokkuuden kehittäessään ja ylläpitäessään kaupunkilaisten digivalmiuksia parantavia nettipisteitä sekä neuvonta- ja opastuspalveluita yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kontupisteen palveluja käyttäneitä asukkaita ohjataan siirtymävaiheessa kaupungin toimesta aktiivisesti niiden palveluiden piiriin, joita tällä hetkellä on digitaalisten valmiuksien mahdollistamiseksi sekä huolehditaan matalasta kynnyksestä asiakkaiden neuvonnassa. Itä-Helsingissä Kontupisteessä pitkään kokeiltuja ja hyväksi havaittuja digitaalisen syrjäytymisen toimintamalleja levitetään muualle kaupunkiin mm. kirjastoissa."

 

Kontupiste on tietotekniikka- ja kulttuurikeskus Mellunkylässä, Kontulatalossa Kontulan ostoskeskuksessa.

Kontupisteen toiminnan toteuttaa Helsingin kaupunki.

Moderni kaupunkitoimisto kaupunkilaisille maksutta. Tietoteknistä neuvontaa ja kursseja.

Galleria Kontupiste. Näyttelytilaa valokuvataiteilijoille. Osallistavaa kulttuurityötä yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa vuodesta 2014.

 

Edistää asuinpaikasta, koulutustasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumattomia mahdollisuuksia uuden kulttuurisen ja teknologisen orientaation kokemiseen.

Kannustaa kaupunkilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen. Vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa välittämällä uuden median tavoittamiseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen tarvittavia taitoja.

Kehittää Kontulaa vetovoimaisena esikaupunkialueena.

  • Digineuvontaa ilman ajanvarausta

    01.01 - sunnuntai 31.12.

    Ohjausta tietokoneen ja sähköisten palveluiden käytössä saatavana joka päivä Kontupisteen aukioloaikoina ilman ajanvarausta.