Albumit auki -arkiston toiminta kasvaa
15.04.2015 12:11

Alunperin Kontupisteen kautta käynnistetty kulttuuriperintötyö jatkuu ja kasvaa edelleen. Vuosien 2002-2006 kuvankeruu loi perustan sille työlle, mitä on jatkettu viime vuonna ja sen jälkeen sekä Helsingissä että useissa uusissa kaupungeissa.

Albumit 2014
Albumit 2014 -hanke palautti uudelleen toimintaan alkuperäisen Eeva Ristan johdolla tehdyn toiminnan, jossa kartoitettiin kansalaisten kotialbumeja ja -arkistoja. Vuoden 2014 järjestelmää päivitettiin ajan tasalle sekä otettiin käyttöön uusia asiasanoitukseen ja muuhun metatietoon liittyviä standardeja. Järjestelmät perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja kuvien tavoitettavuus haluttiin saada uudelle tasolle avoimien rajapintojen hyödyntämisen kautta.

Albumit Suomessa
Kontulassa ja Helsingissä laajemmin saatujen hyvien kokemusten vuoksi kansalaisten omiin paperi- ja diakuviin perustuvaa kulttuuriperintöä haluttiin kerätä koko maassa.  Tähän keskittyi erityisesti Albumit Suomessa -hanke. Uusia kumppaneita Albumit auki -työhön saatiin mm. Oulusta, Akaasta, Turusta, Raaseporista, Lahdesta ja Jyväskylästä. Albumit auki -sivulle perustettiin kohdennettuja kuvakokoelmia paikkakuntakohtaisesti. Hankkeen loi perustan uusien kuvankeruuyhteisöjen mukaanottamiselle jatkossa: vakioidut käytännöt ja mukautettu tekniikka madaltaa asiasta kiinnostuneiden kynnystä lähteä mukaan tallentamaan omaan alueen kotiarkistokuvia.

Finna
Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista. Sisältö täydentyy jatkuvasti uusilla aineistoilla ja vuonna 2014 tehty Albumit auki -arkiston tekninen uudistus mahdollistaa jatkossa myös näiden aineistojen tavoitettavuuden kansallisen Finna-portaalin kautta.  Tällä hetkellä Finnassa on mukana kymmenien organisaatioiden aineistoja ja ensimmäiset testiharavoinnit Albumit auki -arkiston aineistoihin on tehty maaliskuussa 2015.  Pääsy Albumit auki -arkiston Helsinki (vuonna 2014 kootut) ja Jyväskylä - kokoelmiin avataan lähikuukausina.

Työ jatkuu
Kotiarkistojen paperi- ja diakuvien digitoiminen mahdollisimman laajasti  on suunnaton työ. Siihen ei liittyy itse kuvien ja metatiedon tallentamisen ohella ulottuvuuksia aina kansalaisten tavoittamisesta lähtien.  Albumit auki -arkisto vastaa tähän haasteeseen. Useissa kunnissa kerätään jatkuvasti kuvia: Helsingissä omat vanhat aineistonsa voi tuoda digitoitavaksi Kontupisteeseen (pysyvä päivystys perjantaisin klo 9-12). Muiden kuntien keräystoiminnasta vastaavien tahojen yhteystiedot löytyvät albumitauki.fi -sivulta kokoelmakohtaisesti.  Helsingin kaupungin tytäryhtiö Lasipalatsin Mediakeskus Oy vastaa kokonaisuutena arkiston ylläpidosta ja kehittämisestä. Kevään 2015 aikana kootaan myös eurooppalaiste konsortiota kehittämään kotiarkistokuviin perustuvan kulttuuriperinnön säilyttämis- ja digitointityötä. Digitalisaatio yhteiskunnassa laajemmin haastaa meidät kaikki miettimään kulttuuriperintöä tässä ajassa, sen tallentamista ja säilyttämistä sukupolvilta toisille.

Lisätietoja:

info [at] albumitauki.fi
info [at] kontu.la

 

Kontupiste on tietotekniikka- ja kulttuurikeskus Mellunkylässä, Kontulatalossa Kontulan ostoskeskuksessa.

Kontupisteen toiminnan toteuttaa Helsingin kaupunki.

Moderni kaupunkitoimisto kaupunkilaisille maksutta. Tietoteknistä neuvontaa ja kursseja.

Galleria Kontupiste. Näyttelytilaa valokuvataiteilijoille. Osallistavaa kulttuurityötä yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa vuodesta 2014.

 

Edistää asuinpaikasta, koulutustasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumattomia mahdollisuuksia uuden kulttuurisen ja teknologisen orientaation kokemiseen.

Kannustaa kaupunkilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen. Vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa välittämällä uuden median tavoittamiseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen tarvittavia taitoja.

Kehittää Kontulaa vetovoimaisena esikaupunkialueena.

  • Digineuvontaa ilman ajanvarausta

    01.01 - sunnuntai 31.12.

    Ohjausta tietokoneen ja sähköisten palveluiden käytössä saatavana joka päivä Kontupisteen aukioloaikoina ilman ajanvarausta.