Historia

Urban II yhteisöaloiteohjelma

Vuosina 2001-2006 toiminut Urban II oli EU-rahoitteinen ohjelma, joka pyrki kohentamaan sosiaalisesti heikkoja kaupunkialueita. Ohjelma etsi innovatiivisia keinoja ehkäisemään kaupunkialueiden eriarvoistumista. Hanke pyrki vastaamaan myös sosiaalisen segregaation haasteisiin.

Urban II-hanketta koordinoi Helsingin kaupungin tytäryhtiö Lasipalatsin Mediakeskus Oy. Lisäksi hankkeessa toimi yhdistyksiä ja seuroja. Keskuspaikkana oli Kontulan ostoskeskukseen 129 neliömetrin liikehuoneistoon perustettu Kontupiste.

Kontupisteessä asiakkaiden käytössä oli 11 tietokonetta. Alueen asukkaille järjestettiin tietokonekursseja, video- ja radiotyöpajoja sekä muita tapahtumia. Urban II -hanke toi mukanaan musiikkitapahtuma KontuFestarin sekä taidekeskus Annantalon kulttuurikurssit koululaisille.

Urban kulttuuri -hankkeen (2002-2006) tarkoitus oli tukea asukkaiden omaehtoista kulttuuritoimintaa. Näin voitaisiin kohentaa kaupunkialueita kulttuuritoiminnan avulla. Urban kulttuuri edisti myös uuden teknologian ja kulttuuristen sisältöjen kohtaamista. Suurin osa Urban kulttuurin alahankkeista oli tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia hyödyntäviä kulttuurihankkeita.

Kontupiste vuosina 2006 - 2012
Urban-ohjelman päätyttyä Kontupistettä ylläpiti Helsingin Kulttuurikeskus (vuosina 2006 - 2012).  Tilojen valvonnon ja perusneuvonnan Kulttuurikeskus tilasi jalkapalloseura FC Konnulta. Samalla kaupungin Tietotekniikkaosasto tuotatti teknisen ylläpidon ja digisyrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän teknisen tuen kaupunkikonserniin kuuluvalta Lasipalatsin Mediakeskus Oy:ltä.  Vuodesta 2010 Kontupiste on sijainnut Kontulatalossa - Kontulatalossa toimii myös sosiaaliviraston matalankynnyksen oleskelutila Symppis sekä Kontukeskus ry:n hallinnassa oleva kokoustila Wanha Posti.

Kontupiste vuonna 2013
Vuoden 2012 lopussa Helsingin kulttuurikeskus lopetti Kontupisteen toiminnan ylläpitämisen käyttövaroistaan. Tammikuussa 2013 Lasipalatsin Mediakeskus Oy otti kokonaisvaltaisen ohjausvastuun Kontupisteestä. Kaupungin Tietotekniikkaosasto (Titek) tuotattaa Lasipalatsin Mediakeskuksella Kontupisteen ohjauksen ja teknisen ylläpidon, tavoitteena digisyrjäytymisen ehkäisy kaupungissa. Kaupungin sosiaali- ja terveysosasto on järjestänyt Kontulatalon tilat Kontupisteen ja  muiden talossa toimivien  (Symppis, Wanha Posti) käyttöön.

Tammikuussa 2013 Lasipalatsin Mediakeskuksen kautta pisteessä toimii useita työntekijöitä. Helmikuussa 2013 Kontupisteen työntekijä toimii maanantaisin myös Mellupisteessä (Asukastila Mellari, Korvatunturintie 2) tarjoten neuvontaa ja ohjausta tietoteknisissä asioissa.

Lisätietoja

EU:n Urban II yhteisöaloiteohjelman verkkosivut

Valtiotieteiden maisteri Maija Merimaan arvio Urban kulttuuri -hankkeesta Kontulassa (Helsingin Kaupungin Tietokeskus, tutkimuksia 5/2007)

Arkkitehti Heli Rantasen raportti Nettikioskeja ja laajakaistaa. Kansalaisten tietoyhteiskuntaa rakentamassa.

Vanha Kontupiste
Kuvat vasemmalta: Alkuperäinen Kontupiste (kuva Eeva Rista);  Näkymä Kontufestarilta 2003 (kuva Ilkka Tuominen); Pelle Miljoona Kontufestarilla 2006 (kuva Ilkka Tuominen)

 

 

Kontupiste on tietotekniikka- ja kulttuurikeskus Mellunkylässä, Kontulatalossa Kontulan ostoskeskuksessa.

Kontupisteen toiminnan toteuttaa Helsingin kaupunki.

Moderni kaupunkitoimisto kaupunkilaisille maksutta. Tietoteknistä neuvontaa ja kursseja.

Galleria Kontupiste. Näyttelytilaa valokuvataiteilijoille. Osallistavaa kulttuurityötä yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa vuodesta 2014.

 

Edistää asuinpaikasta, koulutustasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumattomia mahdollisuuksia uuden kulttuurisen ja teknologisen orientaation kokemiseen.

Kannustaa kaupunkilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen. Vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa välittämällä uuden median tavoittamiseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen tarvittavia taitoja.

Kehittää Kontulaa vetovoimaisena esikaupunkialueena.

  • Digineuvontaa ilman ajanvarausta

    01.01 - sunnuntai 31.12.

    Ohjausta tietokoneen ja sähköisten palveluiden käytössä saatavana joka päivä Kontupisteen aukioloaikoina ilman ajanvarausta.